Ympäristö

Durat antaa uusiomuoville uuden elämän. Durat sisältää teollisuuden hylkymuovia noin 30 prosenttia ja siitä valmistetut tuotteet voidaan kierrättää 100%:sti.

Durat huolehtii uusioraaka-aineen keräyksen organisoinnista ja lajittelusta sekä Durat-tuotteiden kierrätyksestä. Durat kerää jätteen lähialueensa teollisuuslaitoksilta Suomesta ja Ruotsista. Näin se vähentää omalta osaltaan luontoon kohdistuvaa rasitusta.

Durat on ainoa solid surface –valmistaja, joka käyttää tuotteessaan kierrätysmuovia. 

Sähköenergiana käytämme vesivoimalla tuotettua Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergiaa.