Ympäristö

Duratin koko toiminnan lähtökohtana on ollut kierrätysmuovin hyödyntäminen laadukkaiden design-tuotteiden valmistamisessa. Perimmäisenä tavoitteena on alusta alkaen ollut kaatopaikalle tai poltettavaksi päätyvän muovijätteen vähentäminen.

Durat antaa uusiomuoville uuden elämän. Durat sisältää teollisuuden hylkymuovia noin 30 prosenttia ja siitä valmistetut tuotteet voidaan kierrättää 100-prosenttisesti. Durat on ainoa solid surface –valmistaja, joka käyttää tuotteessaan kierrätysmuovia.  

Huolehdimme itse uusioraaka-aineen keräämisestä lähialueemme teollisuuslaitoksilta Suomesta ja Ruotsista. Lajittelemme ja puhdistamme muovin ja murskaamme sen rakeiksi.  Olemme sitoutuneet luontoon kohdistuvan rasituksen minimoimisesta sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisesta.

Tavoitteemme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2025, jolloin Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa elinkaaren hiilijalanjäljen sääntelyyn. Energiatehokkuuden ohella säädöksissä edellytetään myös materiaalien valmistuksen päästöjen tarkastelua. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme laskemassa hiilijalanjälkeämme EN 15978 standardin mukaisesti. Pyrimme myös tehostamaan energiankulutustamme merkittävästi muun muassa parantamalla tehtaamme lämmöneristystä ja tuotannon energiatehokkuutta. 

Sähköenergiana käytämme vesivoimalla tuotettua Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergiaa.

Lennot kompensoimme CO2Estolla ja pyrimme korvaamaan lentämisen mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kulkemalla junalla, kts. esim. toimitusjohtaja Heikki Karppisen matka Amsterdamiin.

Durat on valittu Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat-listalle.