Tavoitteena suljettu kierto

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.

Durat on kiertotalouden pioneeri Suomessa. Jo kolmenkymmen vuoden ajan yrityksen toimintaa on kehitetty kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on suljettu materiaalinkierto niin, ettei tuotannostamme synny ollenkaan kaatopaikkajätettä.

Kierrätys

Vuosittain käytämme noin 20-25 tonnia teollisuuden ylijäämämuovia komposiittimuovin raaka-aineena. Tämä vastaa noin 800 suomalaisen vuodessa tuottaman muovijätteen määrää. Ylijäämämuovin käyttö korvaa vastaavan määrän neitseellisiä raaka-aineita materiaalin valmistuksessa. Näin säästetään huomattavasti resursseja muihin, tavanomaisiin komposiittimateriaaleihin verrattuna.  Tavoitteemme on koko ajan kasvattaa kierrätysmateriaalin käytön osuutta.

Työstössä syntyvät ylijäämäpalat ja esimerkiksi pahasti rikkoutuneet kalusteet, joita ei enää kannata kunnostaa, murskataan ja käytetään uuden materiaalin valmistamiseen. Näin tuotantomme materiaali kierrätetään täysin eikä hukkaa synny.

Kunnostaminen ja uudelleen käyttö

Tuotteiden kunnostaminen ja uudelleenkäyttö on ensisijainen tapa pidentää tuotteen elinkaarta. Näin vähennetään uuden materiaalin valmistamiseen tarvittavan energian ja neitseellisen materiaalin tarvetta.
Durat on masiivimateriaali, jonka mahdollisia vaurioita on helppo korjata. Jos kalusteet esimerkiksi saneerauksen yhteydessä joutuvat pois alkuperäisestä käytöstään ne voidaan helposti kunnostaa ja muokata uuteen kohteeseen sopiviksi.
Lunastamme kaikki käytöstä poistuvat Durat-kalusteet, kunnostamme ne ja myymme uudelleen. Toiselle kierrokselle ehtineet tuotteet myymme Durat Kierto -merkin alla.

Durat on valittu Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla.